Anunț licitație concesionare terenuri

ANUNȚ DE LICITAȚIE

 

 

            Primăria Comunei Stolniceni Prajescu, jud. Iași, cu sediul în Sat / Com. Stolniceni Prajescu, CUI 4541394, tel 0232/767.133, fax 0232/711.350, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , organizează în data de 02.06.2020, licitație în vedereaconcesionării terenurilor în suprafață de:

(1) - 1027 m.p. teren aflat în domeniul public al comunei Stolniceni Prajescu, identificat cu număr cadastral 61625 inscris in carte funciara a comunei Stolniceni Prajescu cu nr. 61625;

(2) - în suprafața de 1102 m.p. teren aflat în domeniul public al comunei Stolniceni Prajescu, identificat cu număr cadastral 61626 inscris in carte funciara a comunei Stolniceni Prajescucu nr. 61626;

(3) - în suprafața de 680 m.p. teren aflat în domeniul public al comunei Stolniceni Prajescu, identificat cu număr cadastral 61627, inscris in carte funciara a comunei Stolniceni Prajescu cu nr. 61627;

(4) - în suprafața de 929 m.p. teren aflat în domeniul public al comunei Stolniceni Prajescu, identificat cu număr cadastral 61628 inscris in carte funciara a comunei Stolniceni Prajescu cu nr. 61628 teren ce apartine  domeniului privat al comunei Stolniceni Prajescu, Judetul Iasi.

                Aceste terenuri sunt situate in tralaua T30 – parcela 5 / 1 / 2

     Informații privind documentația de atribuire

                Documentația de atribuire va putea fi achiziționată fără taxă – documentele vor fi

 

publicate pe pagina de internet a primăriei, în format “.pdf” si ”.doc”, conform art. 312 alin.(8)Cod Administrativ.

De achitat:

 

·         Garanția de participare, în cuantum de 500 lei – sumă ce se va restitui ofertanților declarați necâștigători / sumă ce va constitui avans al redevenței pentru ofertanții declarați câștigători

 

     Garanția se va achita în numerar sau cu cardul la casieria primăriei sau prin OP / virament bancar în conturile – caietul de sarcini și taxa de participare și – garanția de participare.

 

     Solicitările de clarificări vor fi soluționate cu cel mult cinci zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, respective 28.05.2020.

 

      Data limită de depunere a ofertelor este  03.06.2020, orele 16.00, la sediul primăriei, Stolniceni Prajescu, intr-un singur exemplar original.

 

      Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de _05.06.2020, ora

10:00 , la sediul Primăriei Comunei Stolniceni Prajescu, în sala de consiliu.

 

 

05.05.2020                                                                                               PRIMAR,

                                                                                                          Ing. Hugianu Costel