Stolniceni Prăjescu este o localitatea aşezată în centrul Moldovei, în partea de vest a judeţului Iaşi, între râurile Moldova şi Siret, la o distanţă de 6 km de oraşul Paşcani şi 36 km de Municipiul Roman, fiind străbătută de şoseaua judeţeană Roman-Paşcani Ocupă o parte din terasa inferioară precum şi din terasa superioară a Râului Siret. Are o suprafață de 6346,96 ha dintre care 633,74 ha în intravilan și 5713,22 ha în extravilan. Populația stabilă este de 5583, iar numărul gospodăriilor este de 2200.  

Comuna este formată din localitățile Stolniceni-Prăjescu, Cozmeşti, Brăteşti, în care funcționează 3 grădiniție și 4 școli.

În prezent primarul comunei Stolniceni este Costel Hugianu ajutat de viceprimarul  Caprian Nechita. Secretarurl UAT este  Gheorghiţă Dragoş Mocanu.

Activitati specifice zonei:

Agricultură
Legumicultură
Creşterea animalelor

Activitati economice principale:

Agricultură
Zootehnie
Comerţ
Transport
Prelucrarea lemnului
Construcţii
Exploatare resurse naturale (balast, nisip, argilă)

Obiective turistice:

Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" - Stolniceni Prăjescu

Evenimente locale:

Ziua localităţii

Facilitati oferite investitorilor:

Teren pentru construcţii civile şi industriale
Taxe reduse pentru perioade determinate

Proiecte de investitii:

Alimentare cu apă şi canalizare a comunei
Modernizarea drumurilor comunale
Construire grădiniţă sat Cozmeşti
Construire sediu primărie
Modernizare drumuri de exploataţie agricolă - pe Măsura 125