A N U N Ţ

 

În urma selectiei  dosarelor  candidatilor pentru pentru ocuparea posturilor  de MUNCITOR SI INGRIJITOR–din  cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Stolniceni-Prajescu, judeţul Iaşi, comisia de concurs comunică rezultatul selectiei  dosarelor , astăzi 22.06.2018  , ora 10,05 :

Nr. Crt.Numele și prenumeleCandidati pentru functia de

Rezultat admis/respins   

1MOCANU  IONMUNCITORADMIS   

2.CIOSU  MARIA INGRIJITOR ADMIS  

 

Prezentul anunț se afișează la avizierul Primăriei Stolniceni-Prajescu, judeţul   Iași   în data de 22.06.21 ora 13,05.

SECRETARUL  COMISIEI,

Mocanu  Gheorghita  Dragos