Anunț concurs de promovare in grad profesional

Avand  in vedere prevederile art.125 ale Hotarararii  Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind  organizarea si  dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu  modificarile si  completarile  ulterioare , precum  si  ale  art. 64 si 65 din  Legea nr.188/1999, privind  Statutul Functionarilor  publici (r2), cu completarile si  modificarile ulterioare , Primaria  comunei  Stolniceni-Prajescu , judetul  Iasi , organizeaza in perioada 10-13.11.2017 , concurs  de promovare  in grad  profesional imediat superioar  celui detinut de  functionarilor publici de executie , din cadrul  institutiei

Dosarele candidatilor se  vor  depune la secretarul comunei  Stolniceni-Prajescu , judetul Iasi , pana la  data  de 31.10.2017 inclusiv  si vor  cuprinde :

Copie dupa  carnetul de munca sau  adeverinta eliberata  de  institutie in vederea atestari vechimii  in grad professional din care  promoveaza ;

Copii  dua rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultii  2 ani ;

Formularul de  inscriere prevazut in anexa 3 din cadrul Hotararii  Guvernului  nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind  organizarea si  dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu  modificarile si  completarile

                      Relatii  suplimentare  se  pot  obtine  de  la  tel. / fax  0232/711350  sau  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .